Donors

Giới thiệu về nhà tài trợ

Chúng tôi rất biết ơn về sự hào phóng của các nhà tài trợ, đã cho phép chúng tôi giúp đỡ trẻ em, gia đình và cộng đồng gặp khó khăn trên thế giới. Những nhà tài trợ này đóng vai trò then chốt với sự thành công của chương trình tài trợ toàn cầu của Quỹ Từ thiện MDRT.

Quyên góp Trọn đời

Knight (Hiệp sĩ) trong Qũy từ thiện MDRT.

Quỹ Từ thiện MDRT tạo ra cấp bậc nhà tài trợ Knight để vinh danh sự hỗ trợ hào phóng trọn đời của các nhà tài trợ. Mỗi cấp độ Knight đều vinh danh thành tựu đáng kể trong hoạt động quyên góp, qua đó hỗ trợ nhiều mục đích từ thiện đa dạng trên toàn thế giới. Tổng số quyên góp trọn đời của bạn là tổng cộng tất cả các khoản quyên góp bạn đã thực hiện trong đời, bao gồm: tiền mặt quyên góp cho bất kỳ chiến dịch gây quỹ nào, di sản, tiền quyên góp từ phí diễn giả, quà tặng đối ứng, quyên góp bằng hiện vật, giá trị tiền mặt của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được quyên góp, thanh toán phí bảo hiểm trên hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được quyên góp hoặc chứng khoán được đánh giá cao.

Vinh danh cấp độ Knight (Hiệp sĩ) trong Quỹ Từ thiện MDRT

 • Nơ hiệp sĩ để đeo tại Hội nghị Thường niên MDRT
 • Thư và Giấy xác nhận thông báo cấp độ Knight
 • Tên được liệt kê trong Báo cáo Thường niên của Quỹ từ thiện (đối với người quyên góp hiện thời)
 • Cơ hội vinh danh khác khi đạt cấp độ Excalibur Society

Knight Levels

Dựa trên quyên góp trọn đời
 1. Excalibur Society
 • Royal Order Excalibur Knight USD 250,000
 • Legion of Honor Excalibur Knight USD 100,000
 • Excalibur Knight USD 50,000
 1. Platinum Knight USD 25,000
 2. Diamond Knight USD 10,000
 3. Gold Knight USD 5,000
 4. Silver Knight USD 3,000
 5. Bronze Knight USD 2,000

Quyên góp Hàng năm

Inner Circle Society

Inner Circle Society

Vinh danh Inner Circle Society là dựa trên năm dương lịch (tháng 1-tháng 12). Các khoản quyên góp bao gồm tiền mặt quyên góp cho bất kỳ chiến dịch gây quỹ nào, di sản, tiền quyên góp từ phí diễn giả, quà tặng đối ứng, quyên góp bằng hiện vật, giá trị tiền mặt của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được quyên góp, thanh toán phí bảo hiểm trên hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được quyên góp hoặc chứng khoán được đánh giá cao.

 • Benefactor USD 25,000
 • Founder USD 10,000
 • Patron USD 5,000

Vinh danh Nhà tài trợ thuộc Inner Circle Society

 • Tài trợ cấp cho một tổ chức từ thiện tuỳ bạn chọn:
 • Benefactor (Nhà hảo tâm) được trao 5.000 USD
 • Founder (Người sáng lập) được trao 2.500 USD
 • Patron (Người bảo trợ) được trao 1.000 USD (đi kèm một số điều kiện)
 • Được chọn chỗ ngồi tại Diễn đàn Chính tại Hội nghị Thường niên MDRT và Hội nghị Toàn cầu MDRT
 • Thư mời tham dự Tiệc chiêu đãi Excalibur, sự kiện nhà tài trợ chính độc quyền tại Hội nghị Thường niên MDRT
 • Nơ Inner Circle Society để đeo tại Hội nghị Thường niên MDRT và Hội nghị Toàn cầu MDRT
 • Vinh danh tên tại Hội nghị Thường niên MDRT và Hội nghị Toàn cầu MDRT
 • Vinh danh tên trong Báo cáo Thường niên của Quỹ từ thiện và trang web
Annual Leader

Annual Leader

Công nhận những nhà tài trợ thường niên đã quyên góp 2.500 USD – 4.999 USD

Vinh danh Annual Leader

 • Nơ Annual Leader để đeo tại Hội nghị Thường niên MDRT và Hội nghị Toàn cầu MDRT
 • Vinh danh tên trong Báo cáo Thường niên của Quỹ từ thiện
Annual Sustainer

Annual Sustainer

Công nhận những nhà tài trợ thường niên đã quyên góp 1.000 USD – 2.499 USD

Vinh danh Annual Sustainer

 • Nơ Annual Sustainer để đeo tại Hội nghị Thường niên MDRT và Hội nghị Toàn cầu MDRT
 • Vinh danh tên trong Báo cáo Thường niên của Quỹ từ thiện