คําถามที่พบบ่อย

 • กำหนดเวลาของเงินช่วยเหลือของมูลนิธิ MDRT คือวันที่ 1 กันยายน

 • ใช่ คุณต้องมีสมาชิก MDRT เป็นผู้สนับสนุนองค์กรการกุศลของคุณเพื่อที่จะสมัครขอรับเงินช่วยเหลือ โครงการ Global Grant เป็นสิทธิประโยชน์เฉพาะสมาชิก MDRT เท่านั้น เราไม่รับการสมัครที่ไม่มีสมาชิกเข้าร่วม

 • ด้วยกำหนดส่งใบสมัครขอรับเงินช่วยเหลือภายในวันที่ 1 กันยายน การแจ้งเตือนผู้ได้รับเงินช่วยเหลือคือช่วงวันที่ 15-31 มกราคม การมอบเงินช่วยเหลือจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม

 • เงินช่วยเหลือที่มอบให้มีมูลค่าระหว่าง 1,000 ถึง 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ

  จำนวนรางวัลจะขึ้นอยู่กับขอบเขตของผลลัพธ์ของโครงการ

  • โครงการที่สร้างผลลัพธ์แก่หนึ่งชุมชนหรือภูมิภาคมักได้รับ 1,000-5,000 ดอลลาร์สหรัฐ

  • โครงการที่ขยายไปถึงระดับประเทศหรือหลายประเทศมักได้รับ 10,000-25,000 ดอลลาร์สหรัฐ

  • ในแต่ละปี จะมีการมอบเงินช่วยเหลือสูงสุดสามทุนเป็นมูลค่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อเป็นเกียรติแก่ผลลัพธ์ในการเป็นอาสาสมัครของสมาชิกที่สร้างคุณอนันต์ต่อองค์กรการกุศล

 • ไม่ได้ มูลนิธิ MDRT ไม่สามารถให้ข้อมูลติดต่อของสมาชิกของเราแก่ผู้อื่น

 • เรามีสมาชิก MDRT มากกว่า 90,000 คนทั่วโลก ดังนั้นคุณสามารถหาตำแหน่งของสมาชิก MDRT ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

  • ตรวจสอบกับสมาชิกคณะกรรมการขององค์กรการกุศลของคุณว่ามีใครที่อาจเป็นสมาชิก MDRT หรือรู้จักใครที่เป็นสมาชิก MDRT บ้างหรือไม่
  • ตรวจสอบกับบริษัทประกันและ/หรือการเงินที่องค์กรการกุศลของคุณร่วมงานด้วย ถามว่ามีใครที่ทำงานที่นั่นเป็นสมาชิก MDRT หรือไม่
  • ตรวจสอบกับองค์กรการกุศลอื่นว่ารู้จักสมาชิก MDRT บ้างหรือไม่
 • มูลนิธิ MDRT ไม่ให้เงินช่วยเหลือแก่สมาชิกหรือองค์กรการกุศลเดิมในปีติดต่อกัน ทั้งผู้สนับสนุนสมาชิกและองค์กรการกุศลต้องรออีกหนึ่งปีหลังได้รับเงินช่วยเหลือ ก่อนที่จะสมัครกับมูลนิธิ MDRT อีกครั้ง ปัจจุบันนี้ ยังไม่มีการจำกัดมูลค่าเงินช่วยเหลือสูงสุดตลอดชีพสำหรับทั้งสมาชิกหรือองค์กรการกุศล

 • MDRT คือสมาคมของผู้มีวิชาชีพด้านการประกันชีวิตและการบริการทางการเงินชั้นนำของโลก ต่อไปนี้คือข้อกำหนดการมีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก MDRT ที่อ้างอิงตามผลงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่ [www.mdrt.org].

 • 36-6080766. MDRT Foundation is registered in the United States as a 501(c)3 charitable organization.

ยังมีคำถามหรือไม่

ติดต่อเรา