โครงการ Global Grants

มูลนิธิ MDRT มอบเงินช่วยเหลือให้กับองค์กรการกุศลในหลากหลายประเภทตลอดทั้งปี

คุณคือผู้สร้าง... โลกที่แตกต่าง

มูลนิธิ Million Dollar Round Table บริจาคให้กับองค์กรการกุศลทั่วโลก เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเอื้ออาทร การบริการสังคมและผลลัพธ์ของสมาชิก MDRT

Concerts in Motion

Concerts in Motion

__Global Grant ประจำปี 2024 ได้มอบรางวัล: USD 3,500 __

"ผู้เข้าร่วมที่เลือกปรากฏตัวบนหน้าจอต่างมีความสุขมาก ทั้งจากเสียงเพลง และจากการมีปฏิสัมพันธ์กับนักดนตรี,"...

อ่านเรื่องราว

ผลกระทบระดับโลกตั้งแต่ 1959

มูลนิธิ MDRT คือตัวแทนของสมาชิกทั่วโลกของ MDRT จากอินเดียนาถึงอินเดีย เงินช่วยเหลือจากมูลนิธิ MDRT ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตในชุมชนต่าง ๆ ทั่วโลก

  • 7,292 เงินช่วยเหลือที่มอบ
  • 3,958 องค์การกุศลที่ได้รับเงินช่วยเหลือ
  • USD 42M+ การสนับสนุนรวม
  • 70 ประเทศที่ได้รับผลกระทบ
  • 35,769 ผู้บริจาคที่เป็นสมาชิก