Wells Bring Hope Photo

Sứ mệnh

Quỹ từ thiện MDRT tài trợ cho các tổ chức từ thiện trên toàn thế giới, thể hiện lòng hảo tâm, tinh thần phụng sự và tầm ảnh hưởng của thành viên MDRT.

Tầm nhìn

Trao quyền cho thành viên MDRT để tạo sự khác biệt trong cộng đồng của họ trên khắp thế giới.

Giá trị

Nhằm thu hút tất cả các thành viên tham gia thông qua tiếp cận trên phạm vi toàn cầu và tác động tại địa phương, Quỹ từ thiện MDRT phải…

 • Dẫn dắt bằng tình yêu, niềm hy vọng và niềm vui của sự cho đi
 • Ủng hộ và đề cao tính toàn diện
 • Thúc đẩy kết nối, trao quyền và phụng sự
 • Quản lý tất cả các khoản tài trợ cẩn thận, chu toàn và sáng suốt
About Us

About Us

Là cơ quan từ thiện của Million Dollar Round Table (MDRT) www.mdrt.org, Quỹ từ thiện MDRT đại diện cho mối quan tâm làm từ thiện của tư cách thành viên toàn cầu ưu tú của tư vấn viên tài chính. Quỹ Từ thiện cam kết hỗ trợ các tổ chức từ thiện và vấn đề mà thành viên MDRT quan tâm. Để đạt được mục đích này, mọi khoản tiền được Quỹ Từ thiện MDRT trao cho tổ chức từ thiện đều có mối liên quan đến một thành viên MDRT. Phản ánh mối quan tâm đa dạng của thành viên MDRT, Quỹ Từ thiện tài trợ tiền cho hàng loạt tổ chức từ thiện và chương trình dịch vụ xã hội, kể cả những chương trình hướng đến trẻ em gặp khó khăn, giáo dục, đào tạo nghề, an ninh lương thực, sức khỏe và an sinh, sức khỏe tâm thần và xoá đói giảm nghèo.

Lịch sử

Lịch sử

Vào năm 1956, Chủ tịch MDRT, Arthur F. Priebe, CLU, đã chuyển món quà của công ty dành tặng ông để hỗ trợ các hoạt động từ thiện tại cộng đồng. Hành động này đã dẫn đến việc thành lập Quỹ Từ thiện MDRT vào năm 1959, như một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận, có trụ sở tại Illinois, Hoa Kỳ. Trong 10 năm sau đó, thành viên MDRT đã huy nguồn lực của mình, xây dựng một nền tảng nhằm phát triển tổ chức từ thiện mới được thành lập này. Nhờ sự hào phóng của các nhà quyên góp cá nhân và tổ chức, sức mạnh của hệ thống tình nguyện viên rộng khắp và sự hỗ trợ của MDRT, ngày nay Quỹ Từ thiện MDRT đã có một chương trình tài trợ lớn mạnh nhằm hỗ trợ hoạt động từ thiện của thành viên MDRT trên khắp thế giới.

Children's Bereavement Center - Candle Lighting Photo
Well Constructed Photo
AWWA_Transitional Shelter Homeless Photo
Kể từ năm 1959, 42 triệu USD đã được trao cho các tổ chức từ thiện trên khắp thế giới và làm thay đổi cuộc đời của nhiều người.
Concerts in Motion (Hoà nhạc Lưu động)
The Peace Project (Dự án Hoà bình)
SoServ Welfare
Teenage Cancer Trust
YAPPIKA-ActionAid

Concerts in Motion (Hoà nhạc Lưu động)

Khoản Tài trợ Toàn cầu 2024 đã trao: 3.500 USD

“Với những người chọn xuất hiện trên màn hình, bạn có thể nhìn thấy sự vui sướng khi họ thưởng thức âm nhạc cũng như khi họ tương tác với các nhạc công,” chị Irene Stolte, ChFC, CLTC, nhớ lại về những buổi biểu diễn hoà nhạc trực tuyến đã tham gia. Thành viên MDRT chín năm đến từ Somerville, New Jersey, Hoa Kỳ, đánh giá cao cách chương trình, được ra mắt trong năm 2020, mang lại cơ hội giao lưu xã hội cho những người thường bị cô lập do gặp khó khăn về thể chất cũng như nhận thức. Khoản tài trợ của Quỹ từ thiện MDRT giúp mời các nhạc công chuyên nghiệp và tình nguyện viên sinh viên biểu diễn cho đông đảo người xem, rất nhiều người trong số đó không thể tự thân đến xem hoà nhạc.

Concerts in Motion (Hoà nhạc Lưu động)

In 2023

1,8 triệu USD được trao dưới dạng tiền tài trợ từ thiện đã có tác động đến 44 quốc gia.

 • Bắc Mỹ: 57%
 • Châu Á: 29%
 • Châu Phi: 4%
 • Trung/Nam Mỹ: 4%
 • Châu Âu: 6%
 • Úc: less than 1%

Lĩnh vực Quan tâm

Là cơ quan từ thiện của Million Dollar Round Table (MDRT), hiệp hội các chuyên gia tài chính hàng đầu, Quỹ Từ thiện MDRT phản ánh tinh thần quan tâm và chia sẻ của các thành viên trên toàn cầu.

 • Dịch vụ Nhân đạo 20%
 • Sức khoẻ và An sinh 17%
 • Giáo dục và Đào tạo 19%
 • Động vật và Môi trường 3%
 • Sự nghiệp vì Trẻ em 15%
 • Nghệ thuật 1%
 • An ninh Lương thực 3%
 • Sức khỏe Tâm thần 4%
 • Disaster relief 9%
 • Người Khuyết tật 9%
Allocation of Funds

Xem báo cáo tổng kết năm