Letters 2 Strangers

Hội nghị Thường niên MDRT 2024: Đối tác Từ thiện

Đối tác từ thiện của Quỹ Từ thiện MDRT cho Hội nghị Thường niên MDRT 2024 tại Vancouver, British Columbia, Canada, là Letters to Strangers (Viết thư cho Người lạ - L2S).

L2S là tổ chức phi lợi nhuận lớn nhất thế giới do thanh niên điều hành, tìm cách xoá bỏ sự kỳ thị đối với bệnh tâm thần và mở rộng khả năng tiếp cận cơ sở điều trị có chất lượng, giá cả phải chăng. Tổ chức thực hiện việc này thông qua hoạt động viết thư và tài liệu về sức khỏe tâm thần. Trong 10 năm qua, L2S đã có tác động đến hơn nửa triệu thanh niên tại 72 quốc gia.

Thông tin về sức khỏe tâm thần trên thế giới:

  • Cứ 8 người thì có 1 người bị bệnh tâm thần
  • Trẩm cảm là nguyên nhân hàng đầu của căn bệnh này trên toàn cầu và là căn bệnh đóng góp đáng kể vào gánh nặng bệnh tật nói chung trên thế giới.
  • Một nửa các quốc gia trên thế giới có chưa đến một bác sĩ tâm thần trên 100.000 người dân.
  • Tự tử là nguyên nhân thứ hai dẫn đến tử vong ở lứa tuổi 15-29.

Cách thức bạn có thể hỗ trợ:

Tham gia cùng chúng tôi vào dự án dịch vụ tại hội nghị bằng cách đóng gói tài liệu chăm sóc sức khỏe cho các bạn trẻ tham gia các chi hội Letters to Strangers trên toàn thế giới vào thứ Hai, ngày 10 tháng 6. Đăng ký tham gia tại đây.

Hãy quyên góp để đẩy mạnh chương trình sức khỏe tâm thần trên toàn thế giới cùng Letters to Strangers.