Top Of The Table Days For Girls

Đối tác từ thiện Days for Girls (Ngày cho bạn Nữ - DfG) thúc đẩy bình đẳng về kinh nguyệt trên toàn thế giới

Days for Girls (DfG) hoạt động nhằm xoá bỏ sự thiếu thốn về vệ sinh kinh nguyệt trên thế giới với sứ mệnh thúc đẩy bình đẳng và cơ hội về kinh nguyệt cho mọi người. Ước tính 25% bé gái và phụ nữ trong độ tuổi sinh sản không có những gì họ cần để sử dụng trong kỳ kinh nguyệt một cách an toàn, bảo đảm sức khoẻ và nhân phẩm.

Trung bình, một phụ nữ được ước tính có khoảng 3.000 ngày kinh nguyệt trong cuộc đời họ. Rất nhiều ngày trong số đó đã bị “mất” hoặc chịu tác động. Việc này có thể khiến bé gái bị tụt hậu tại trường học nếu các em nghỉ học hoặc chịu tác động tiêu cực mỗi tháng một lần so với các bạn nam cùng lớp và đồng nghiệp.

DfG là đối tác từ thiện của Quỹ Từ thiện MDRT tại Hội nghị Thường niên Top of the Table năm 2022.

Thành viên Top of The Table đã quyên góp tổng cộng 65.535 USD. Khoản tiền này đã được chia đều giữa DfG và Quỹ Từ thiện MDRT. Một khoản tài trợ khác đã được trao cho DfG, nâng tổng số tiền quyên góp thành 54.687 USD để hỗ trợ các chương trình của họ.

Quỹ Từ thiện MDRT đã đầu tư 10.000 USD để mua các bộ vệ sinh kinh nguyệt bền vững của DfG và được 120 tình nguyện viên tại chỗ tại Hội nghị Thường niên Top of the Table năm 2022 đóng gói.