Global Grant Programs

Chương trình Tài trợ Toàn cầu

Hỗ trợ tổ chức từ thiện mà thành viên MDRT quan tâm trên toàn thế giới.

Tổng quan

Chương trình Tài trợ Toàn cầu thuộc Quỹ Từ thiện MDRT tài trợ cho nhiều loại dự án từ thiện nhằm hỗ trợ những người kém may mắn hơn trên toàn thế giới. Đơn xin tài trợ phải được một thành viên hiện thời của Million Dollar Round Table (MDRT) giới thiệu.

 1. Thành viên MDRT giới thiệu không bắt buộc phải là tình nguyện viên của tổ chức từ thiện để đủ điều kiện nhận tài trợ, dù đơn xin tài trợ sẽ có các câu hỏi liên quan tới công tác tình nguyện của thành viên, nếu có.
 2. Chúng tôi kỳ vọng một đại diện của tổ chức từ thiện sẽ làm đơn xin tài trợ, chứ không phải là thành viên MDRT.
 3. Thành viên MDRT chịu trách nhiệm cung cấp cho đại diện tổ chức từ thiện tên, địa chỉ email, mã số thành viên MDRT của mình và một bức thư giới thiệu (xem đơn đăng ký để biết thêm hướng dẫn chi tiết về thư giới thiệu).

Quy trình đăng ký trực tuyến

 1. Nộp Thư Yêu cầu (LOI). Trong vòng hai tuần bạn sẽ được thông báo liệu bạn có được chấp thuận nộp đơn xin tài trợ hay không.
 2. Nộp đơn xin Tài trợ Toàn cầu.

Đơn xin tài trợ phải được hoàn thành chậm nhất vào ngày 1 tháng 9.

Hướng dẫn về điều kiện cần và đủ

 1. Đơn xin tài trợ phải được một thành viên MDRT hiện thời giới thiệu.
 2. Tổ chức phải đăng ký tại quốc gia của mình là một tổ chức phi lợi nhuận hoặc phi chính phủ (NGO) đang hoạt động vì mục đích từ thiện.
  • Nếu có trụ sở tại Hoa Kỳ, phải thuộc diện nêu trong Phần 501(c)(3) của Bộ luật Thuế vụ.
 3. Thành viên giới thiệu không được là tình nguyện viên hoặc có mối quan hệ cá nhân với tổ chức từ thiện.
  • Tuy nhiên, hàng năm tối đa ba khoản tài trợ sẽ được cấp để tôn vinh tác động quan trọng của công tác tình nguyện của thành viên với tổ chức từ thiện.
 4. Tổ chức từ thiện chưa nhận Tài trợ Toàn cầu của Quỹ Từ thiện MDRT trong năm trước.
 5. Thành viên MDRT không giới thiệu một tổ chức từ thiện từng nhận được Tài trợ Toàn cầu trong năm trước.

Không đủ điều kiện

Quỹ từ thiện MDRT không tài trợ tiền cho bất kỳ trường hợp nào dưới đây:

 1. Cá nhân
 2. Tổ chức từ thiện tư nhân, quỹ tiếp nhận tiền tài trợ hoặc tổ chức từ thiện có vai trò chính yếu là tái cấp tiền tài trợ
 3. Dự án dựa trên tín ngưỡng bao gồm truyền tải thông điệp hoặc tài liệu tuyên truyền về tín ngưỡng; và/hoặc dự án giới hạn cho những người theo một tín ngưỡng nhất định
 4. Tổ chức hoặc dự án là đại diện tích cực cho các tổ chức chính trị hoặc vấn đề chia rẽ.
 5. Tổ chức thể hiện phân biệt đối xử tuổi tác, màu da, quốc tịch, thương tật, giới tính, chủng tộc, tín ngưỡng, nguồn gốc dân tộc, tình trạng hôn nhân, khuynh hướng giới tính, tình trạng hoặc phục vụ trong quân ngũ.
 6. Trường cao đẳng, đại học, trường học trừ khi yêu cầu xin tài trợ cho một chương trình hay hoạt động nhằm hỗ trợ cho quảng đại quần chúng hoặc nhóm người đang gặp rủi ro.
 7. Sự kiện gây quỹ, quỹ quyên góp hoặc chiến dịch gây quỹ
 8. Học bổng học thuật dành cho cộng đồng nói chung (Trái với học bổng học thuật hoặc học bổng của các chương trình dành cho những người có nhu cầu thuộc nhóm dân cư yếu thế hoặc bị gạt ra ngoài lề)
Cách nộp đơn

Cách nộp đơn

Đơn đăng ký tham gia Chương trình Tài trợ Toàn cầu được thực hiện qua cổng thông tin trực tuyến.

Đại diện tổ chức từ thiện sẽ điền đơn đăng ký và thành viên MDRT sẽ cung cấp thư giới thiệu.

Đăng ký sẽ mở vào giữa tháng 6 và hạn chót nộp đơn là ngày 1 tháng 9.

Đăng ký ngay

Want to know more?

Check FAQ