Câu hỏi Thường Gặp

 • Hạn chót để đăng ký xin tài trợ của Quỹ Từ thiện MDRT là ngày 1 tháng 9.

 • Có, bạn phải có một thành viên MDRT giới thiệu tổ chức từ thiện của bạn để đăng ký xin tài trợ. Chương trình tài trợ toàn cầu là quyền lợi độc quyền của thành viên MDRT. Đơn đăng ký không có giới thiệu của thành viên sẽ không được phê duyệt.

 • Với thời hạn đăng ký xin tài trợ là ngày 1 tháng 9, thông báo về người nhận tài trợ sẽ diễn ra từ ngày 15-31 tháng 1; tiền tài trợ sẽ được phân phát từ tháng 2 đến tháng 5.

 • Các khoản tài trợ là từ 1.000 USD đến 50.000 USD.

  Quy mô của khoản tiền tài trợ phụ thuộc vào phạm vi tác động của dự án.

  • Dự án mà tác động lên một cộng đồng hoặc khu vực, thường sẽ nhận từ 1.000 USD - 5.000 USD.

  • Dự án mà có tầm ảnh hưởng trên toàn bộ một quốc gia hoặc nhiều quốc gia, thường sẽ nhận từ 10.000 USD - 25.000 USD.

  • Hàng năm, tối đa ba khoản tài trợ lớn nhất trị giá 50.000 USD sẽ được trao nhằm vinh danh tác động đáng kể của hoạt động tình nguyện của một thành viên [MDRT] với tổ chức từ thiện.

 • Không, Quỹ Từ thiện MDRT không thể cung cấp thông tin liên hệ của bất kỳ thành viên nào.

 • Có hơn 90.000 thành viên MDRT sinh sống khắp nơi trên thế giới, do vậy, có một số cách để bạn có thể tìm đến một thành viên MDRT:

  • Kiểm tra với thành viên ban quan trị trong tổ chức từ thiện của bạn để xem liệu có ai là thành viên MDRT hoặc biết ai là thành viên MDRT không?
  • Kiểm tra với công ty bảo hiểm và/hoặc tài chính mà tổ chức từ thiện của bạn hợp tác cùng. Hỏi xem liệu có ai làm ở đó là thành viên MDRT không.
  • Kiểm tra với công ty bảo hiểm và/hoặc tài chính mà tổ chức từ thiện của bạn hợp tác cùng. Hỏi xem liệu có ai làm ở đó là thành viên MDRT không.
 • Quỹ Từ thiện MDRT không cấp tài trợ liên tiếp cho cùng một thành viên hoặc tổ chức từ thiện. Cả thành viên giới thiệu lẫn tổ chức từ thiện phải đợi một năm sau khi nhận được tài trợ để nộp đơn đăng ký xin tài trợ lại với Quỹ Từ thiện MDRT. Hiện thời, vẫn chưa có giới hạn tài trợ trọn đời áp dụng với thành viên hoặc tổ chức từ thiện.

 • MDRT là một hiệp hội gồm các chuyên gia hàng đầu thế giới trong ngành bảo hiểm nhân thọ và dịch vụ tài chính. Để trở thành thành viên MDRT phải đạt được các yêu cầu về doanh thu. Để biết thêm thông tin, vui lòng ghé thăm [www.mdrt.org].

Bạn vẫn còn thắc mắc?

Liên hệ