Excalibur Society

Chúng tôi rất biết ơn về sự hào phóng của các nhà tài trợ, đã cho phép chúng tôi giúp đỡ trẻ em, gia đình và cộng đồng gặp khó khăn trên thế giới. Những kết nối tài trợ này đóng vai trò quan trọng với chương trình tài trợ của chúng tôi.

 • Gold and diamond Excalibur lapel pin (5 diamonds)
 • Choice of Excalibur Society recognition gift (sword plaque, crystal bowl, clock)
 • Preferred Main Platform seating during the MDRT Annual Meeting and MDRT Global Conference
 • Ribbon to wear at MDRT Annual Meeting and MDRT Global Conference
 • Recognition at MDRT Foundation booth at MDRT Annual Meeting and MDRT Global Conference
 • Grant of USD 2,000 to a qualifying charitable organization upon achieving Royal Order knight level, if also a member of the Inner Circle Society.
 • Name and photo on Foundation website and Annual Report
 • Name listed in MDRT Foundation’s Annual Report (if current donor)
 • Name listed on Donor Wall at MDRT headquarters
 • Invitation to exclusive Excalibur Reception at the MDRT Annual Meeting
 • The Society, quarterly e-newsletter exclusive to MDRT Foundation major donors
 • Deceased
 • Adrian P. Baker

  Adrian P. Baker,

  DipPFS
 • Joyce P. Baker

  Joyce P. Baker,

  LUTCF
 • Timothy Daniel Clairmont

  Timothy Daniel Clairmont,

  CFP, MSFS
 • Frank A. Creaghan

  Frank A. Creaghan,

  CLU
 • Maria Ferrante-Schepis

  Maria Ferrante-Schepis,

  CLU, FLMI
 • Alessandro M. Forte

  Alessandro M. Forte,

  FCII, CFP
 • Alphonso B. Franco

  Alphonso B. Franco,

  RHU, RCIS
 • Richard L. Haas

  Richard L. Haas

 • Mark J. Hanna

  Mark J. Hanna,

  CLU, ChFC
 • Gene L. Mahn

  Gene L. Mahn,

  CLU, ChFC
 • John F. Nichols

  John F. Nichols,

  MSM, CLU
 • Douglas R. Peete

  Douglas R. Peete,

  ChFC, AIF