Liên hệ

Các thắc mắc và nhận xét của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Hãy chọn một chủ đề bên dưới, hoặc liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc email.

Cách Liên hệ với Chúng tôi

325 West Touhy Avenue
Park Ridge, IL 60068
USA

Đội ngũ của Chúng tôi

 • Michele Stauff, CFRE

  Michele Stauff, CFRE

  Executive Director
  847.993.4908
 • Karen Matts

  Karen Matts

  Global Development Manager
  847.993.4968
 • Caryn Henning

  Caryn Henning

  Donor Relations Coordinator
  847.993.4942
 • Jenny Fisher

  Jenny Fisher

  Donor Operations Associate
  847.993.4911
 • Barbara Jimenez Soriano

  Barbara Jimenez Soriano

  Grants Coordinator
  847.993.4969
 • Abbie Malkin

  Abbie Malkin

  Fund Development Associate
  847.993.4455